Malanjum: Undi Warisan Plus I Olidang Monguhup Rayat, Manampasi Kopotutan Sabah

AZIS KHAN

KOTA KINABALU: Pomilian Tagayo Pogun (PRN) Sabah ko 26tw Kosiam diti sotopot montok momili’ parti i totopot do olidang do moningolig do manampasi kopotutan Sabah.

I bagas Luguan Hakim Pogun, Tan Sri Richard Malanjum minoboros dilo’ ontok minonimpuun Jentera PRN Sabah UPKO Kadamaian doid Dataran Kadamaian katalib do nopupusan abaabayan pomungaranan calun.

“Poompus do timpu kimpin diti, mositi’ tokou do momusorou do ogumu’ parti i minongomoi do popoburu’ yolo’ o kopotutan Sabah nga’ topot toi olidang ginawo diolo’?

“Mumang tokou parti nokoiyonon i olidang do popoburu’ montok popoguli’ kopotutan Sabah okon ko parti i papacalun tinan diolo’ sondiri’ montok mongukab pintu belakang moi do kaanu UMNO do sumuang kaagu id Sabah, miingat-ingat kou miampai ahal dilo’,” ka disio.

Ka di Malanjum, undi kumaa Warisan Plus kiguno montok poposoguli’ kakayaan Sabah i kaampai no o kopotutan tumau om manahak garan Tanak Mamasok kumaa Tulun Mantad i lalaid no do notingkod.

Abaabayan kopoimpuunan jentera dilo’ tinindapou kiikiro 300 tulun kaampai no mantad puru’ UPKO, Warisan om PKR.

UPKO minanahak sokodung kuminaa i Datuk Ewon Benedick i po nogi’ bagas Montiri Kopotundaan Labus Kakadaiyan Sabah.

Id saalom pomilian tagayo di nakatalib, nakalantoi i Ewon id tundikohonon Barisan Nasional (BN) minangala’ apat tutumanding suai i kaampai mantad dio Rubbin Gurubah (STAR), Lukis Indan (PKR), Satail Majungkat (Pas) om i Mail Balinu (PCS).