Dompok Mongunsub Rayat Sabah Do Tumongkiad Kaampawongan Mantad KL

KOTA KINABALU: Bagas Boyoon Montiri, i Tan Sri Bernard Dompok minongunsub kumaa rayat Sabah do mogisokodung montok manalob sarangan di porinta pisompuruan i amu’ opuputut do mongindoronok Sabah do dana kopotundaan pikiikiro do maan pokurango’.

Maya’ do iso’ klip video kidurasi 3 minit 18 saat i pinosuang id saalom laman Facebook, minokianu isio kumaa rayat Sabah do momuriman sabap babaino’, Sabah nosily sabaagi panggung tongo’ puru’ politik i mumbal do popotimporon kuasa kopomorintaan.

“Baino diti nosili tokou do panggung kuasa id pogialatan do puru pulitik id Kuala Lumpur. Koporintaan i haro naalanan miampai nunu i komoyon sabaagi do porinta’ ‘pintu belakang’ om babaino diti sabap do amu’ kopotipongan id Kuala Lumpur, ruminikot iyolo id Sabah montok mokianu kosokodungan mantad tulun Sabah montok popotimporon kopomorintaan elit do baino’.

“Sabah nosili sabaagi mansa pogiahauan kuasa id Kuala Lumpur om yati’ nosili sabaagi do panggung pogioduhan id nayatan bohogian pulitik tagayo id Kuala Lumpur id saalom montok mongunguasa id pogun diti,” ka disio id saalom klip video nokomoi.

Ka di Dompok, babaino’ lalansanon Kuala Lumpur katama’ nodi do popoimbulai koundoronokan.

Tumanud disio, montok do magapon rayat miampai prospek kopotonudan id saalom porinta pisompuruan om gisom do popindagang yolo ahal i sotopot naanu i mantad do pogun diti.

Koporintaan pisompuruan masaan no do mongundoronok rayat Sabah jadi, nung otopot do Sabah kikagarasan montok manalob ponungadan miagal iti, sokodungon no porinta’ id siriba di Datuk Seri Panglima Mohd Shafie Apdal diti.

“Shafie masaan do mangahak sontinimungan tulun, okon nopo ko’ isio songulun nga’ sontinimungan tulun kaampai no kopotonudan ogumu’ tangaanak wagu id saalom do laang koponuridangan iso’ pogun.

“Sotopot nga’ kolunggui kopio dati’ soira’ do pologoson dati’ pinggisaman tosonong diti do orumbak. Kada’ tokou pokiala’ kumaa kuasa mantad Kuala Lumpur i mumbal do monumpang koporintaan i sokodungon do rayat,” ka disio pinopointalang.