Calon-Calon Sabah Bagi PRU14 /Full List Of GE14 Sabah Candidates

This is the full list of candidates for GE14 From Sabah P.167 - KUDAT Sh Azman Bin Sh Along (WARISAN) Mohd Ashraf Chin Abdullah (PPRS) Abdul Rahim Bin Bakri (BN) * DUN N.01 - BANGGI Kusugan Bin Ali (PPRS) Abd Mijul Bin Unaini (BN) * Abidula Bin Amsana (HR) Mohammad Bin Mohamarin (WARISAN)...