Boros Ginawo Dio Richard Malanjum, Bernard Dompok Kumaa Sabahan

Di AZIS KHAN

KOTA KINABALU: Do lalansanon mogiigiyon Kadazan Dusun Murut om Rungus, io Tan Sri Richard Malanjum om i Tan Sri Bernard Dompok mokianu kumaa rayat pogun diti montok popoili kotumbayaan kumaa Warisan Plus montok tumilombus do mangahak Sabah.

Id kopihondot do tadau mongundi Pomilian Tagayo Pogun (PRN) Sabah suab, koduo-duo lalansanon nokomoi lumansan rayat do kaanu miiso misokodung do mangada’ todoson pulitik Pisompuruan montok manantu kopotutan Sabah anu do tuntuton.

Sumusuhut diti komi ginawo koduo-duo lalansanon dilo’.

TAN SRI RICHARD MALANJUM

Kumaa tompinai Sabahanku, nosili do tinonggungan tokou montok moningolig Sabah, nosili tinonggungan tokou montok moningolig kointutunan tokou.

Nosili o tinonggungan tokou montok moningolig integriti tokou.

Kada no pologoso’ tinan tokou do osikap kopio do kaampawong miampai diolo’ i momolohou tinan diolo’ sabaagi lalansanon nga’ sumili sabaagi boneka kumaa lalansanon pulitik Malaya.

Kada’ onuai kasagaan kumaa diolo’ do momuara’ nunu i kiguno do maan poburuo’.
Yati’ sondiri’ i momonsoi koutusan.

Kuasa haro id longon dati’.

Kuasa dilo’ haro id saalom do undi tokou.

Mongundi’ no miampai ginawo di tolidang.

TAN SRI BERNARD DOMPOK

Pokitono’ kumaa rayat Malaysia, tulun Sabah kikatamaan montok momusus mantad pisangadan Koporintaan Pisompuruan I mongundoronok rayat maya’ do popokuuri’ sakadai kopotundaan.

Tahako’ undi kumaa koporintaan id siriba’ kalalansanon di Datuk Seri Mohd. Shafie Apdal moi do Sabah anu do tumilombus sumili sabaagi suntu toi totonudon kumaa Malaysia montok manahak manfaat kumaa potitikid rayat Malaysia.

Undi dokoyu bobos do gunoon di saalom pomilian tagayo diti.