Beberapa Isu Teknikal Diperhalusi Berkaitan 7 Daripada 21 Perkara Dipersetujui : Berita BTtv -20 Ogos 2019

81
Bersama Beverly Lim.